Privacy

  LA BOMBA SPRL verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de werknemers van Ray & Jules op hello@ray-jules.com.  

  Verwerkingsdoeleinden

  La BOMBA SPRL verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

  Rechtsgrond(en) van de verwerking 

  Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Overmaken aan derden

  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met LA BOMBA SPRL verbonden zijn of met enige andere partner van RAY&JULES. LA BOMBA SPRL garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

  Bewaarperiode

  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

  Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
  Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
  - zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
  - een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hello@ray-jules.com;

  Direct marketing

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

  Klacht

  De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

  Het gebruik van “cookies”.

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

  Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 25/02/2020:

  Noodzakelijk (6)

  Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  NaamAanbiederDoelVerval termijnType
  AWSALBanalytics.sitewit.comRegistreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren.6 dagenHTTP Cookie
  AWSELBconnect.sitewit.comGebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren.6 dagenHTTP Cookie
  CookieConsentray-jules.comSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
  PHPSESSIDray-jules.comHoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.SessionHTTP Cookie
  PSaction__countPScountray-jules.comNoodzakelijk voor de functionaliteit van de winkelwagen op de website.PersistentHTML Local Storage
  rc::cgoogle.comDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.SessionHTML Local Storage

  Statistieken (5)

  Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

  NaamAanbiederDoelVerval termijnType
  _garay-jules.comRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
  _gatray-jules.comGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP Cookie
  _gidray-jules.comRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookie
  _swa_uray-jules.comRegistreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website.999 dagenHTTP Cookie
  PSecwid__shopping__cart__controller__storagePSlastPlaceray-jules.comDeze cookie bevat een specifieke ID op de bezoeker, om bezoekers van elkaar te kunnen onderscheiden. Met deze informatie kan de website de voorkeuren van de bezoeker onthouden, de functionaliteit van het winkelmandje instellen en beveiligen.PersistentHTML Local Storage

  Niet geclassificeerd (5)

  Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

  NaamAanbiederDoelVerval termijnType
  _swa_uray-jules.comNiet geclassificeerdPersistentHTML Local Storage
  20#ray-jules.comNiet geclassificeerdPersistentHTML Local Storage
  AWSALBCORSanalytics.sitewit.comNiet geclassificeerd6 dagenHTTP Cookie
  AWSELBCORSconnect.sitewit.comNiet geclassificeerd6 dagenHTTP Cookie
  PSecwid__document__referrerPSreferrerray-jules.comNiet geclassificeerdPersistentHTML Local Storage