Privacy

  LA BOMBA SPRL verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de werknemers van Ray & Jules op hello@ray-jules.com.  

  Verwerkingsdoeleinden

  La BOMBA SPRL verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

  Rechtsgrond(en) van de verwerking 

  Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Overmaken aan derden

  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met LA BOMBA SPRL verbonden zijn of met enige andere partner van RAY&JULES. LA BOMBA SPRL garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

  Bewaarperiode

  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

  Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
  Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
  - zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
  - een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

  Direct marketing

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

  Klacht

  De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

  Het gebruik van “cookies”.

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

  Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 25/02/2020:

  Nécessaires (6)

  Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.

  NomFournisseurFinalitéExpirationType
  AWSALBanalytics.sitewit.comEnregistre quel groupe de serveurs sert le visiteur. Ceci est utilisé dans le contexte de l'équilibrage de charge afin d'optimiser l'expérience utilisateur.6 joursHTTP Cookie
  AWSELBconnect.sitewit.comUtilisé pour distribuer le trafic du site web sur plusieurs serveurs afin d'optimiser les temps de réponse.6 joursHTTP Cookie
  CookieConsentray-jules.comStocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur1 annéeHTTP Cookie
  PHPSESSIDray-jules.comConserve la configuration des paramètres des utilisateurs à travers les demandes de page.SessionHTTP Cookie
  PSaction__countPScountray-jules.comNécessaire pour la fonctionnalité de panier d'achat sur le site Web.PersistentHTML Local Storage
  rc::cgoogle.comCe cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots.SessionHTML Local Storage

  Statistiques (5)

  Les cookies statistiques aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web.

  NomFournisseurFinalitéExpirationType
  _garay-jules.comEnregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site.2 annéesHTTP Cookie
  _gatray-jules.comUtilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes1 jourHTTP Cookie
  _gidray-jules.comEnregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site.1 jourHTTP Cookie
  _swa_uray-jules.comEnregistre des données sur le comportement des visiteurs sur le site Web . Ceci est utilisé pour l'analyse interne et l'optimisation du site.999 joursHTTP Cookie
  PSecwid__shopping__cart__controller__storagePSlastPlaceray-jules.comCe cookie contient un identifiant spécifique afin de distinguer les visiteurs - Cette information permet au site web de mémoriser les préférences du visiteur, de définir et de sécuriser les fonctionnalités du panier.PersistentHTML Local Storage

  Non classés (5)

  Les cookies non classés sont les cookies qui sont en cours de classification, ainsi que les fournisseurs de cookies individuels.

  NomFournisseurFinalitéExpirationType
  _swa_uray-jules.comNon classifiéPersistentHTML Local Storage
  20#ray-jules.comNon classifiéPersistentHTML Local Storage
  AWSALBCORSanalytics.sitewit.comNon classifié6 joursHTTP Cookie
  AWSELBCORSconnect.sitewit.comNon classifié6 joursHTTP Cookie
  PSecwid__document__referrerPSreferrerray-jules.comNon classifiéPersistentHTML Local Storage