Privacy

LA BOMBA SPRL verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de werknemers van Ray & Jules op hello@ray-jules.com.  

Verwerkingsdoeleinden

La BOMBA SPRL verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met LA BOMBA SPRL verbonden zijn of met enige andere partner van RAY&JULES. LA BOMBA SPRL garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 25/02/2020:

Nécessaires (6)

Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.

Nom Fournisseur Finalité Expiration Type
AWSALB analytics.sitewit.com Enregistre quel groupe de serveurs sert le visiteur. Ceci est utilisé dans le contexte de l'équilibrage de charge afin d'optimiser l'expérience utilisateur. 6 jours HTTP Cookie
AWSELB connect.sitewit.com Utilisé pour distribuer le trafic du site web sur plusieurs serveurs afin d'optimiser les temps de réponse. 6 jours HTTP Cookie
CookieConsent ray-jules.com Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur 1 année HTTP Cookie
PHPSESSID ray-jules.com Conserve la configuration des paramètres des utilisateurs à travers les demandes de page. Session HTTP Cookie
PSaction__countPScount ray-jules.com Nécessaire pour la fonctionnalité de panier d'achat sur le site Web. Persistent HTML Local Storage
rc::c google.com Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Session HTML Local Storage

Statistiques (5)

Les cookies statistiques aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web.

Nom Fournisseur Finalité Expiration Type
_ga ray-jules.com Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. 2 années HTTP Cookie
_gat ray-jules.com Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes 1 jour HTTP Cookie
_gid ray-jules.com Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. 1 jour HTTP Cookie
_swa_u ray-jules.com Enregistre des données sur le comportement des visiteurs sur le site Web . Ceci est utilisé pour l'analyse interne et l'optimisation du site. 999 jours HTTP Cookie
PSecwid__shopping__cart__controller__storagePSlastPlace ray-jules.com Ce cookie contient un identifiant spécifique afin de distinguer les visiteurs - Cette information permet au site web de mémoriser les préférences du visiteur, de définir et de sécuriser les fonctionnalités du panier. Persistent HTML Local Storage

Non classés (5)

Les cookies non classés sont les cookies qui sont en cours de classification, ainsi que les fournisseurs de cookies individuels.

Nom Fournisseur Finalité Expiration Type
_swa_u ray-jules.com Non classifié Persistent HTML Local Storage
20# ray-jules.com Non classifié Persistent HTML Local Storage
AWSALBCORS analytics.sitewit.com Non classifié 6 jours HTTP Cookie
AWSELBCORS connect.sitewit.com Non classifié 6 jours HTTP Cookie
PSecwid__document__referrerPSreferrer ray-jules.com Non classifié Persistent HTML Local Storage
Ray & jules logo